Incredible Years Blog

Check out our blog for social-emotional learning articles, news, and more!

De Utrolige ?r i Danmark

Servicestyrelsen har i perioden 2008-2010 i samarbejde med 13 kommuner afpr?vet to evidensbaserede familiebehandlingsprogrammer, hhv. b?rneprogrammet Dinosaurusskolen (DINO) og for?ldreprogrammet BASIC. Der har v?ret iv?rksat parallelle evalueringer af hvert af de to programmer, som dog afrapporteres samlet, da der er tale om to programmer og to evalueringer med st?rk synergi i form?l og design, som bl.a. giver mulighed for at anvende de forskellige programmer og kombinationer som interne sammenligningsgrupper.

DINO og BASIC er en del af den evidensbaserede programserie ?De Utrolige ?r? (DU?). DINO har til form?l at hj?lpe b?rn med adf?rdsvanskeligheder i alderen 4-8 ?r ved at tr?ne deres sociale f?rdigheder gennem gruppesamlinger. BASIC henvender sig til for?ldre til b?rn i alderen 3-6 ?r og giver dem r?d og vejledning i forhold til deres b?rn i grupper med op til 12 for?ldre.

Der er tidligere i evalueringen udarbejdet to delrapporter: Delrapport 1 indeholder en analyse af kommunernes udgangspunkt for implementeringen af programmerne, heriblandt m?lgruppen og den praktiske implementering. Rapporten beskriver de forskellige m?der, kommunerne organiserede og fortolkede de to DU?-programmer p?. Delrapport 2 har fokus p? effekten af de to DU?-programmer ved efterm?lingen, og med hvilken fidelitet programmet er implementeret. Denne rapport udg?r den afsluttende rapport i evalueringen af DU?. Rapporten belyser den umiddelbare effekt af deltagelsen i programmet samt den mere langsigtede effekt ved opf?lgningen 6-8 m?neder efter afslutningen og belyser s?ledes ogs? effekternes holdbarhed. Ligeledes belyser rapporten forskelle i kommunernes implementeringsmilj?, samt hvordan disse forhold p?virker fideliteten i programmet. Man kan l?se f?lgende i rapportens kapitler.

De Utrolige ?r i Danmark (PDF)

Year: 2010
Bibliography: Denmark: Ramb?ll Management Consulting A/S
Authors: , , , , 

Posts by Tag

See all