Incredible Years Blog

Check out our blog for social-emotional learning articles, news, and more!

Post Tags

Incredible Years in the Norwegian News, 2012

Carolyn Webster-Stratton står bak De utrolige årene. Hun har skrevet en bok for foreldre med konkrete råd til en roligere hverdag i familien. I tillegg har hun utviklet et forebyggings- og behandlingsprogram for barn med atferdsproblemer i alderen 0 til 16 år. De utrolige årene retter seg mot foreldre, barn og ansatte i barnehage, skole og SFO. Det bygger på internasjonal forskning og viser til dokumentasjonskrav for effekt. «De utrolige årene» er anbefalt av Helsedirektoratet som tilnærming ved forebygging og behandling av barn og unge med atferdsproblemer. Professor Willy-Tore Mørch er leder av De utrolige årene i Norge.

[wpfilebase tag=file path='news/news-deutroligearene-1-14-2012.pdf' /]